Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi pen amef cragael

TST

¥605
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
về nguyên liệu Tài liệu gốc: (trục) PC (đánh) ABS
Nước gốc: Nhật Bản
kích thước W1.2 × D1.2 × H13.5.cm
về hàng hoá Bút mimi có thể được thay thế.
Khi bạn cần thay đổi, hãy đến một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó và mua nó.
Maker: Công ty bút chì Dragonfly
Chứng chỉ: BR-CS2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.