Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

MIMI PIN, BAMA

TST

¥550
về nguyên liệu Tài liệu gốc: (trục) PC (đánh) ABS
Nước gốc: Nhật Bản
kích thước W1.2 × D1.2 × H13.5cm
về hàng hoá Bút mimi có thể được thay thế.
Khi bạn cần thay đổi, hãy đến một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó và mua nó.
Maker: Công ty bút chì Dragonfly
Chứng chỉ: BR-CS2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.