Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi bút thông tin thêm cát

TST

¥550
Về nguyên liệu Liệu: (trục) MÁY tính (gõ cửa) ABS
Xuất Xứ:Nhật bản
Kích thước W1.2×D1.2×H13.5cm
Về phẩm lõi của mimi bút có thể được thay thế.
Nếu cậu cần một sự thay thế lõi, hãy mua nó ở địa phương của văn phòng lưu trữ.
Nhà Sản Xuất:Chuồn Chuồn Bút Chì Công Ty
Phần số:BR-CS 2
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.