Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi bút thông tin thêm cát

TST

¥605
Về nguyên liệu Liệu: (trục) MÁY tính (gõ cửa) ABS
Xuất Xứ:Nhật bản
Kích thước W1.2×D1.2×H13.5cm
Về phẩm lõi của mimi bút có thể được thay thế.
Nếu cậu cần một sự thay thế lõi, hãy mua nó ở địa phương của văn phòng lưu trữ.
Nhà Sản Xuất:Chuồn Chuồn Bút Chì Công Ty
Phần số:BR-CS 2
Về gói
Gởi đi nước ngoài