Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

mimi pen macaque

TST

¥550
Về nguyên liệu Vật chất: (trục) PC (gõ) ABS
Nước sản xuất: Nhật Bản
kích thước 1,2 x D1,2 x H13,5cm
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.