Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá mập hình động

TST

¥1,250 thường xuyên, giá ¥2,500
Nguyên liệu thô Tài liệu chính: giấy
Cỡ Cỡ x. 95m; 5mm
Thu nhập 100 yucan
Có hướng dẫn về động vật trong đó.

Không dính dán.
Đừng lo về cấu trúc thích nghi

Các đối tượng đã hơn sáu tuổi.

Đây là câu đố hình dạng động vật từ công ty khùng ở Mỹ.
Khung xe bị cắt thành hình động vật.Thiết kế mới lạ.
Bạn có thể chụp được tính cách của con vật bằng cách nhìn vào góc của bức ảnh khi bạn lắc nó.
Bạn có thể tập luyện tinh thần tự nhiên trong khi chơi. Đó là một dự án mà trẻ em và người lớn có thể hưởng thụ.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.