Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Hình dạng động vật puzzle Polar gấu

TST

¥1,250 thường xuyên, giá ¥2,500
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: giấy
Kích thước Kích thước thành 76 x 63cm
Giới thiệu về sản phẩm 100 cái
Chứa hướng dẫn trên động vật

Keo không được bao gồm
Không có việc xử lý khung để thích ứng với

Từ 6 tuổi trở lên

Đây là câu đố hình dạng động vật của madcap tại Hoa Kỳ.
Khung bên ngoài được cắt thành hình dạng của một con vật.Nó đã trở thành một thiết kế khác thường.
Bằng cách quan sát mọi góc của ảnh trong khi lắp ráp các câu đố, bạn có thể nắm bắt được đặc điểm của động vật.
Nó là một mục có thể đào tạo đầu tự nhiên trong khi chơi, và có thể được hưởng từ trẻ em đến người lớn.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.