Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cá mập 70 cm

TST

¥2,300

của chúng tôi

Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước 70 cm
Về sản phẩm Các mặt hàng không được bao phủ bởi gói

Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.