Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

手長 mắt đỏ ếch 18 inch

TST

¥2,000
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước minion từ chân là khoảng 70 từ đầu đến chân khoảng 50 cm

tuổi 6 tuổi

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.