Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cockatoo cổ đen necked

TST

¥1,800
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: ATBC-PVC, ABS
Nước sản xuất: Trung Quốc
Kích thước W 5.5 x D 5.5 x H13cm

Từ 3 tuổi trở lên

Nó là một nhân vật ban đầu của Hashibirokou nổi tiếng. Tôi bày tỏ tư thế của những người đứng mà dường như Hashibirokou "không di chuyển vẫn". Tóc của đầu mà đứng với pyon là duyên dáng.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.