Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Kana Kun Điện thoại thông minh Trường hợp Balloon iPhone 7/8/SE/X/XS/XR/XI

TST

¥1,800
Kích thước 7/8/SEW7×D0.9×H14cm
X/XSW7.2×D0.9×H14.6cm
XRW7.8×D1×H15.2cm
XIW7.9×D1.1×H15.3cm
Giới thiệu về nguyên liệu thô Vật liệu chính: TPU


Sakana Kun World đã mở cửa hoàn toàn! Đó là một trường hợp minh họa điện thoại thông minh về chủ đề của Nhật Bản!

Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.