Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Thỏ Rio M

Happy Horse

¥3,630

của chúng tôi

Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
nguyên liệu tài liệu:polyester
điền:polyester tái sinh bông
thiết kế:hà Lan
xuất xứ:Trung quốc
kích thước 28 cm

tuổi: 0 Năm

hạnh Phúc, Món của nhồi
khắp nơi cùng nhau, vì vậy họ vết rất dễ dàng để giữ sạch sẽ kể từ khi bạn có thể rửa nó vào máy giặt.
Mềm nhìn của tóc là rất nhẹ nhàng, hà Lan một mềm độc đáo màu sắc và hình dạng của con nhạy cảm đến thế giới.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.