Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Đó là chính không còn tồn

Happy Horse

¥2,000

của chúng tôi

nguyên liệu tài Liệu:Polyester
thiết kế:hà Lan
xuất xứ:Trung quốc
kích thước 22
sản phẩm loại được cho cơ thể, bông không, rất nhiều đã nhồi trong.
Bàn tay nhỏ để giữ và con, nó để vào miệng, bạn có thể không bao giờ nhặt nó lên.

Tuổi: 0 Năm

hạnh Phúc, Món của nhồi
khắp nơi cùng nhau, vì vậy họ vết rất dễ dàng để giữ sạch sẽ kể từ khi bạn có thể rửa nó vào máy giặt.
Mềm nhìn của tóc là rất nhẹ nhàng, hà Lan một mềm độc đáo màu sắc và hình dạng của con nhạy cảm đến thế giới.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.