Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Fox Felix M

Happy Horse

¥3,630
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Về nguyên liệu Liệu:Polyester
Điền: polyester chơi bông
Thiết Kế:Hà Lan
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước 32

Tuổi 0 năm hoặc hơn

Các nhồi bông của hạnh Phúc Món
Như các bạn có thể đi với nó ở khắp nơi, thậm chí nếu nó bị dơ bẩn, anh có thể rửa sạch tất cả vào máy giặt.
Mềm áo luôn luôn là nhẹ nhàng,và mềm màu sắc và hình dạng duy nhất để hà Lan sẽ làm giàu của con nhạy cảm.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.