Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Hobo

TST

¥1,980

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W24 x D23 x H11cm

Từ 3 tuổi trở lên

Một Hobo là gì?
Phía nam Hokkaido. Hoàng Hải là một khu dân cư từ biển của biển, sâu 25 mét ở biển đông đến 615 mét.
Fry chuyển sang màu đỏ khi nó mọc màu đen. Chúng ta ăn loài giáp xác nhỏ và động vật vòng, và khi chúng ta lớn lên, chúng ta ăn cá nhỏ.

#ホウボウ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Gởi đi nước ngoài