Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Hobo

TST

¥1,800
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W24 x D23 x H11cm

Từ 3 tuổi trở lên

Một Hobo là gì?
Phía nam Hokkaido. Hoàng Hải là một khu dân cư từ biển của biển, sâu 25 mét ở biển đông đến 615 mét.
Fry chuyển sang màu đỏ khi nó mọc màu đen. Chúng ta ăn loài giáp xác nhỏ và động vật vòng, và khi chúng ta lớn lên, chúng ta ăn cá nhỏ.

#ホウボウ #ディスプレイ #デコレーション #動物 #ぬいぐるみ #店舗 #人形
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.