Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

y+mi b6 lưu ý hashibiroko

TST

¥660
Kích thước W12.8×H18.2cm
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: Giấy


Giới thiệu về y+mi
y+mi là thương hiệu mới của SUTUDIO NOX sản xuất TST. Giới thiệu về SUTUDIO NOXLối nàytừ.

Về gói
Gởi đi nước ngoài