Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM090 Skull nhồi chìa khóa đồ chơi

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W10 x D6 x H9cm
Về hàng hóa Một xương bảo vệ não và làm mặt!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài