Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM089 Mizuwadure Kurumi Keuka

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W7 x D2.5 x H9 cm
Về hàng hóa Một loại khuôn ký sinh trùng trên da!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài