Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM087 ĐỒ CHƠI ĐỒ CHƠI DOPAMINE

Giant Microbes

¥1,100

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W4.5 x D3 x H8.5 cm
Về hàng hóa Khuyến khích niềm vui và cảm giác của thành tích!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài