Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM085 Pilolla Bacillus Plush Móc chìa khóa

Giant Microbes

¥1,100

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W4 x D3 x H8.5cm
Về hàng hóa Nguyên nhân gây viêm dạ dày và loét dạ dày!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài