Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM082 Nugagumi Keitagi Keychain

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W6 x D6 x H10 cm
Về hàng hóa Nói về vi khuẩn được sử dụng để làm!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài