Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM081 Namaru nhồi móc chìa khóa đồ chơi

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W3,5 x D3 x H10 cm
Về hàng hóa Natto và Eiji Kore!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc

Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài