Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

GM080 BIFIDOBACTIA nhồi chìa khóa đồ chơi

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Chất liệu chính: Polyester
kích thước W5,5 × D2 × H 9,5 cm
Về hàng hóa

Vi khuẩn tốt trong ruột!
Đó là một linh vật nhồi bông hiếm như vi sinh vật, cơ quan và vi khuẩn!
※ linh vật có một cái móc.


Tuổi từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Gởi đi nước ngoài