Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bộ ba lông nhung COVID-19

Giant Microbes

¥1,800
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
Kích thước W15 x D15 x H15cm

Tuổi: 6 tuổi trở lên
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.