Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Vi-rút corona (COVID-19

Giant Microbes

¥900
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W10 x D10 x H10 cm

Độ tuổi mục tiêu từ 6 tuổi trở lên
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.