Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

tủy sống

Giant Microbes

¥900
Nguyên liệu thô Vật liệu chính: Polyester
Quốc gia sản xuất: Trung Quốc
Cỡ B7 5454;H9cm

Các đối tượng đã hơn sáu tuổi.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.