Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

nhức đầu

Giant Microbes

¥900
về nguyên liệu Vật liệu chính: Polyester
Các nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W7 × D3 × H15cm

tuổi trên 6 tuổi
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.