Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Nhồi tinh trùng

Giant Microbes

¥1,430
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W6×D24×H5cm

6 năm hoặc hơn,

nam tử DNA giao hàng

tinh trùng
tinh trùng(tinh trùng)nam cơ thể ở nam giới truyền thông tin để có. Tinh trùng đầu và đuôi từ đầu ở nam của di truyền thông tin được nhập. Chiều dài là khoảng 60µm trong. Đường kính của tóc của con người là khoảng 60µm, và một sợi tóc quantiles của kích thước.
Kameda Nhóm"Sức Khỏe Trang Web Cổng"Hơn
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.