Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Nhồi máu đỏ tế bào

Giant Microbes

¥1,300
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W12×D4×H12cm

6 tháng hay hơn,

các tế bào máu đó làm cho oxy và carbon dioxide thực

tế bào máu đỏ
tế bào máu đỏ là các tế bào máu của 1 loài oxy-mang vai trò. (Wikipedia)bởi
máu của những thành phần chính để một đơn tế bào. Trong động vật có nồng độ để chứa đỏ, động vật có vú phần Trung tâm của các lõm đĩa hình không có hạt nhân. Con người trong 1 milimet khối trong máu của người đàn ông khoảng 500 triệu phụ nữ, khoảng 450 triệu đó. Trong tủy xương, và lách・gan bị hỏng,cuộc sống trung bình khoảng 120 ngày. Oxy và carbon dioxide để thực hiện việc đó(kỹ thuật số GIĂNG)hơn
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.