Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Nhồi tế bào thần kinh

Giant Microbes

¥1,300
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W16 x D4 x H20cm

Từ 6 tuổi trở lên

Các tế bào làm cho não, các tế bào tạo ra tinh thần.

Tế bào thần
Não tế bào là một thuật ngữ chung cho tế bào thần kinh, collagens, vv các tế bào trong não. (goo từ điển)
Có hai loại tế bào não. Tế bào thần kinh (nhân vật chính: tế bào thần kinh) và glia (pull-up: lấp đầy khoảng trống) được gọi là "synapse."
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.