Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ruột

Giant Microbes

¥1,100

của chúng tôi

nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W7×D3×H7cm

6 tháng hay hơn,
để tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng

ruột,
ruột dạ dày,và trong tá tràng thực phẩm tiêu hóa phá vỡ dinh dưỡng, hấp thụ tất cả chúng. Đại tá tràng cũng là một phần của ruột nhưng nói Chung ruột là chay・tràng một phần. Ruột bị nhất dài, cơ quan và đó là khoảng 6 mét quá. "Ruột, bên trong lây lan và sự tennis của bề mặt 1 trong 4 phút 1 hầu hết các khu vực là"thời gian.
Của ruột trong rất nhiều xuống-thích, và dưỡng mà không có sự hấp thụ, và các tế bào chỉ là kẻ thù đã chiến đấu ở đó.
"Chugai KM/bệnh nhân・Tổng của tất cả/từ bạn, chỉ"hơn
Về gói
Gởi đi nước ngoài