Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ruột

Giant Microbes

¥1,100

của chúng tôi

nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W9×D2×H8cm

6 năm hoặc hơn,

hấp thụ độ ẩm và phân làm

những tràng
ruột,và nước khoáng chất hấp thụ,phân để làm cho họ tất cả. Bữa ăn từ phân để được bài tiết, thường là 24~72 giờ. Chiều dài của ruột 1. 5 mét, manh tràng(cũng chỉ), tràng(chỉ),trực tràng(chỉ)để được chia thành.
"Chugai KM/bệnh nhân・Tổng của tất cả/từ bạn, chỉ"hơn
Về gói
Gởi đi nước ngoài