Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Phụ lục

Giant Microbes

¥1,100
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W4. 5×D2. 5×H8. 5 cm

tuổi 6 năm và già

ruột tế bào đến để cung cấp các

phần phụ Lục
phụ Lục manh tràng trung gian bề mặt từ lồi-hình rủ hoặc kéo dài cơ quan như vậy. Con người phụ Lục là không thể thiếu, nó là sự vi khuẩn tốt kho dự trữ của năng để có. Hôm nay chức năng này là cần thiết một, thực tình hình cải thiện đáng kể bởi vi khuẩn tốt ăn, và tính năng này là quan trọng nhất không nhìn thấy.
Viêm ruột Thừa với viêm ruột thừa, và viêm ruột thừa tiến triển và vi khuẩn từ mạc trong sự xâm nhập như một nghiêm trọng viêm màng bụng có kết quả.
"Wikipedia"bởi
Về gói
Gởi đi nước ngoài