Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Liên cầu

Giant Microbes

¥1,100
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W3. 5×D3. 5×H7. 5 cm

tuổi 6 năm và già
trong cổ họng và gây đau đớn hoặc

liên cầu
mủ liên cầu(Streptoccus Pyogenes), tên của thành phố não tick là các chuỗi thức là quan sát. Ngoài ra, nấm này là nấm của nhận dạng được sử dụng trong kháng phân loại và thạch máu cho huyết mảng từ phân của Nhóm A liên cầu, hoặc Một beta-bệnh liên cầu, còn được gọi là. Nấm này đau họng, như nhẹ từ bệnh,tỷ lệ tử vong là hơn 30% nổ Nhóm A liên cầu lây nhiễm trong một loạt các bệnh.
"Cuộc họp của hội vi khuẩn học"hơn
Về gói
Gởi đi nước ngoài