Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Penicillin

Giant Microbes

¥1,100
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W4. 5×D2. 2×H10. 5 cm

tuổi 6 năm và già hơn,
thuốc kháng sinh màu xanh mốc từ đó kháng sinh

penicillin,
thuốc kháng sinh đầu tiên. Một số trong những khuôn mở và những khuôn được sản xuất. Vi khuẩn đã nghiên cứu Fleming do,vào năm 1928, được phát hiện trong một khuôn mẫu của các chi Penicillium được đặt tên sau. Năm 1940 đã có một dòng chảy và chuỗi bởi penicillin của tác dụng trị liệu được hiển thị,một y tế và đặt để sử dụng thực tế. Và vào năm 1945,những thành tích,3 tên người chiến thắng của các giải Thưởng Nobel về y học.
"Nào tiếng việt"hơn
Về gói
Gởi đi nước ngoài