Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Tế bào thần kinh

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W4 x D4 x H9,5 cm
Về sản phẩm Xử lý và truyền thông tin về các tế bào thần kinh tạo nên cơ thể

Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên

Tế bào thần kinh
Tế bào thần kinh là những tế bào hình thành mô thần kinh của động vật. Tế bào thần kinh. Một loại tế bào gửi và nhận thông điệp từ cơ thể đến não và sau đó đến cơ thể. Tin nhắn được gửi bởi một dòng điện yếu.
Từ "từ điển weblio"
Về gói
Gởi đi nước ngoài