Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cúm

Giant Microbes

¥900
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W4 x D4 x H8cm

Từ 6 tuổi trở lên

Nó dễ bị trọng lượng nặng với các triệu chứng giống như lạnh, bao gồm cả virus cúm.

Cúm
Virus orthosaxophone (loại A virus cúm) là một loại virus cúm gây nhiễm trùng đường hô hấp. Từ Wikipedia, cúm là phổ biến rộng rãi nhất phân bố của con người-động vật nhiễm trùng trên trái đất, "trường đại học Tokyo y khoa nghiên cứu viện vi rút trường Noda Takeshi".
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.