Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Dna

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W 3.5 x D3 x H10cm

Từ 6 tuổi trở lên

Một chất mà truyền thông tin di truyền, chịu trách nhiệm về các thông tin di truyền của cuộc sống.

Dna
Để cho cơ thể chúng ta được định hình và hoạt động đúng, chúng ta cần một kế hoạch chi tiết. Các chất mà trên đó kế hoạch này dựa trên là DNA (Axit deoxyribonucleic).
DNA bao gồm deoxyribose (đường) và axit phosphoric và các bazơ, một đơn vị kết nối và giống như một chuỗi.
Gen là các đơn vị hiện diện trong các phần của DNA này, trong đó RNA (RiboNucleic acid: RiboNucleic acid) được phiên mã từ DNA của một phần của gen, dịch thành protein, và protein tạo thành cơ thể và chức năng trong vivo.
Từ "e-Health Net" của bộ y tế, lao động và phúc lợi
Về gói
Gởi đi nước ngoài