Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Tế bào thần

Giant Microbes

¥1,100
MÃ: GM007

của chúng tôi

Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W9 x D 2.5 x H12cm

Từ 6 tuổi trở lên

Các tế bào làm cho não, các tế bào tạo ra tinh thần.

Tế bào thần
Não tế bào là một thuật ngữ chung cho tế bào thần kinh, collagens, vv các tế bào trong não. (goo từ điển)
Có hai loại tế bào não. Tế bào thần kinh (nhân vật chính: tế bào thần kinh) và glia (pull-up: lấp đầy khoảng trống) được gọi là "synapse."
Về gói
Gởi đi nước ngoài