Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bookworm

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu thô Vật liệu chính: polyester
Nước xuất xứ: Trung Quốc
Kích thước W 4.5 x D6 x H7cm

Từ 6 tuổi trở lên

Côn trùng trong cuốn sách cũng xảy ra trong thảm tatami.

Bookworm
Có một số loại côn trùng gắn liền với cuốn sách. Đó là rắc rối bởi vì nó dẫn đến nguyên nhân của Tick và dị ứng mặc dù không có hại trực tiếp cho cơ thể con người, và côn trùng của côn trùng của côn trùng ăn tạp bị nhầm lẫn với dấu kiểm khoảng 1cm, côn trùng của côn trùng ăn tạp bị nhầm lẫn với dấu kiểm của khoảng 2mm trong màu nâu, và côn trùng cũng là một dấu hai chấm trong thực phẩm, vv không gây hại cho cơ thể con người trực tiếp. Xin vui lòng khử trùng nó với một mô vv ngay sau khi bạn tìm thấy nó.
Từ cột sách OFF trực tuyến
Về gói
Gởi đi nước ngoài