Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Một lớp học

Giant Microbes

¥900
nguyên liệu chính Liệu:Polyester
xuất xứ:Trung quốc
kích thước W11×D3×H7cm

6 năm hoặc hơn,

hút máu tình dục trùng côn trùng

kiểm soát chí
hút máu tình dục trùng côn trùng. Cũng được biết đến như là"南京虫""chí"và cũng nói.
Ở Nhật, sau khi chiến tranh cơn thịnh nộ sau đó đã bị tuyệt chủng và đã được nói để được gần đây,ở nước ngoài du khách tăng mạnh những thiệt hại đang phát triển.
Đêm giường・rèm・thảm・cột trụ, như trong con người mà từ đó carbon dioxide được mời vì nó là máu để hút. Cắn và đỏ và sưng lên nữa.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.