Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Amip

Giant Microbes

¥1,100
Về nguyên liệu Chất liệu chính: polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
kích thước W8 x D6.5 x H6 cm

Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên

Các protit đơn bào sống ở nước ngọt, nước biển và đất

Amip
Kích thước: 200-500 widthm chiều rộng 50-100 m
Tính năng đặc biệt: Amip hạt nhân lớn với chuyển động amip lớn
Oamoebae không có các cơ quan vận động như Flagella và lông mao, nhưng di chuyển bằng cách tự do làm biến dạng hình dạng cơ thể. Chuyển động như vậy được gọi là chuyển động amip, và không chỉ được sử dụng cho các protist như amip mà còn cho chuyển động tế bào của các sinh vật đa bào như tế bào bạch cầu động vật và tế bào ung thư. Có một số loại chuyển động của amip, và trong trường hợp oamoebae, người ta cho rằng chuyển động được thực hiện bởi một cơ chế gọi là bleb.
Từ "Từ điển bách khoa máy sinh học"
Về gói
Gởi đi nước ngoài