Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Panda Notepad 3D.

TST

¥550
MÃ: ES065
Kích thước W 10.5 x H 14.5 cm
Ring Note/A6/A thanh 7mm
17 dòng/48 tờ (96 trang)
Giới thiệu về sản phẩm Một Notepad 3D của động vật phổ biến đã được thực hiện.
※ Tôi không biết có hiệu lực ba chiều trong các bức ảnh, nhưng trong thực tế, nó là một đặc điểm kỹ thuật mà dường như bật ra.
Về gói
Gởi đi nước ngoài