Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D Notepad Akame Amagaeru

TST

¥550
MÃ: ES058

của chúng tôi

Về nguyên liệu Vật liệu chính: giấy
kích thước W10,5 × H14,5cm
Máy tính xách tay vòng / A6 / A dòng cai trị 7mm
17 dòng / 48 tờ (96 trang)
Về sản phẩm Đó là một bảng ghi nhớ 3D nơi gia huy xuất hiện để bật ra.
Sản phẩm này rất được khuyến khích cho những người thích lãnh chúa Sengoku.
Về gói
Gởi đi nước ngoài