Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bản ghi nhớ 3D Serval Cat II

TST

¥550
kích thước W10,5 x H14,5 cm
Máy tính xách tay vòng / A6 / Một dòng cai trị 7 mm
17 hàng / 48 tờ (96 trang)
Về sản phẩm Chúng tôi đã tạo ra một bảng ghi nhớ 3D cho động vật phổ biến. * Không thể nhìn thấy hiệu ứng ba chiều trong ảnh, nhưng các thông số kỹ thuật sao cho nó thực sự xuất hiện.
Về gói
Gởi đi nước ngoài