Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Bản ghi nhớ 3D Serval Cat II

TST

¥550
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước W10,5 x H14,5 cm
Máy tính xách tay vòng / A6 / Một dòng cai trị 7 mm
17 hàng / 48 tờ (96 trang)
Về sản phẩm Chúng tôi đã tạo ra một bảng ghi nhớ 3D cho động vật phổ biến. * Không thể nhìn thấy hiệu ứng ba chiều trong ảnh, nhưng các thông số kỹ thuật sao cho nó thực sự xuất hiện.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.