Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D notepad cằm Anago

TST

¥550
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước W10. 5×H14. 5cm vòng chú ý / 6 / một quy luật 7 mm 17 đường / 48 tấm (trang 96)
Về phẩm Chúng tôi đã tạo ra một 3D chóng cho phổ biến động vật. *Dù ta không biết những cảm giác ba chiều trong bức ảnh, đó là một đặc điểm kỹ thuật mà dường như nhảy ra trong thực tế.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.