Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D Notepad Humboldt chim cánh cụt

TST

¥500
Kích thước W 10.5 x H 14.5 cm
Ring Note/A6/A thanh 7mm
17 dòng/48 tờ (96 trang)
Giới thiệu về sản phẩm Một Notepad 3D của động vật phổ biến đã được thực hiện. ※ Tôi không biết ba chiều cảm giác trong các bức ảnh, nhưng trong thực tế, nó là một đặc điểm kỹ thuật mà dường như bật ra.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.