Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D Notepad cá hề

TST

¥500
kích thước W10. 5×H14. 5cm
vòng máy tính xách tay/6/Một trống 7 mm
17 Làm/48 tấm(96 trang)
sản phẩm về các loài động vật phổ biến của 3D Notepad cũng. ※Ảnh là một ba chiều cảm thấy là không thật sự nhảy ra để trông giống như........... đặc điểm kỹ thuật.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.