Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D Notepad Phi voi

TST

¥550
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Kích thước W 10.5 x H 14.5 cm lưu ý Ring/A6/A Bar 7mm 17 dòng/48 tờ (96 trang)
Giới thiệu về sản phẩm Một Notepad 3D của động vật phổ biến đã được thực hiện.
※ Tôi không biết có hiệu lực ba chiều trong các bức ảnh, nhưng trong thực tế, nó là một đặc điểm kỹ thuật mà dường như bật ra.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.