Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D notepad iguana

TST

¥550
kích thước W10,5 x H14,5 cm
Máy tính xách tay vòng / A6 / A đường kẻ 7 mm
17 hàng / 48 tờ (96 trang)
Về sản phẩm Chúng tôi đã tạo một bảng ghi nhớ 3D cho các loài động vật phổ biến.
* Không thể nhìn thấy hiệu ứng ba chiều trong ảnh, nhưng đó là một thông số kỹ thuật thực sự trông giống như nó bật ra.
Về gói
Gởi đi nước ngoài