Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

3D Notepad, Lesser Panda

TST

¥550

của chúng tôi

Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
kích thước W10.5 × H14.5cm
Ghi chú vòng / A6 / A7mm
17 dòng / 48 (trang 96)
về hàng hoá Một cuốn sổ 3D của động vật phổ biến đã được thực hiện.
Mặc dù cảm giác stereoscopic không được biết đến trong các bức ảnh, nó thực sự là một đặc điểm kỹ thuật mà dường như bật ra.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.